Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Dlaczego Montessori?

W naszym przedszkolu realizujemy założenia pedagogiki Marii Montessori.

Stworzyliśmy otoczenie odpowiadające potrzebom dzieci i zapewniające im bezpieczeństwo. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w przedszkolu całkowicie odpowiadają sensoryczno - motorycznemu sposobowi uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym - wzbogacają wiedzę, rozwijają zainteresowania, czynią otoczenie dostępnym i zrozumiałym. Sprzyjają również budowaniu poczucia sprawstwa, rozwijają samodzielność i prowadzą do coraz większej niezależności.

Przygotowane otoczenie oraz rytm dnia w przedszkolu stwarzają warunki do indywidualizacji nauczania, rozpoznawania możliwości i potrzeb każdego z dzieci.

Przebywając w grupie mieszanej wiekowo w przygotowanym otoczeniu, gdzie każda pomoc znajduje się w jednym egzemplarzu, uczą się cierpliwości, szacunku do pracy, skupienia pozostałych członków grupy. Ponadto starsze dzieci troszczą się o młodsze, pomagają im, stając się ich pierwszymi dziecięcymi autorytetami; młodsze dzieci uczą się od starszych zasad panujących w grupie, mogą prosić o wsparcie.