Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom pakiet zajęć dodatkowych, których koszt wliczony jest w czesne.:

Język angielski – trzy razy w tygodniu

Każde spotkanie jest okazją do poszerzania zasobu słownictwa i nauki prostych zwrotów w języku angielskim. Dzieci uczą się poprzez gry i zabawy ruchowe, wyliczanki, krótkie historyjki oraz naukę piosenek. Materiał z każdych zajęć utrwalany jest w formie prostych prac plastycznych.
Gry i zabawy z kartami obrazkowymi pozwalają nie tylko utrwalać słownictwo, ale także rozwijają spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Wyliczanki i piosenki umożliwiają naukę języka w sposób naturalny i spontaniczny. A krótkie opowiadania czy bajki czytane przez lektora są świetnym sposobem na utrwalenie poznanego słownictwa i zawsze spotykają się z wielkim entuzjazmem dzieci.
Angielski w naszym przedszkolu jest wspólną przygodą pełną uśmiechu i radości na drodze do poznania języka.

 Anna Dobrowolska

Plastyka – raz w tygodniu

Pragnę, aby zajęcia z plastyki z dziećmi "ciekawych świata" były zabawą w twórcze i kreatywne podejście do rozwiązywania proponowanych przeze mnie zadań. Inspiracją do wybranych tematów jest wszystko, co mnie otacza: czasem jest to moje wspomnienie, czasem przeczytany artykuł bądź ilustracja książkowa, wystawa prac plastycznych, wiersz, wystawa sklepowa, historia sztuki, reprodukcja malarska etc.
Dążę do tego, żeby dzieci tworzyły używając przeróżnych materiałów: papieru grubego, cienkiego, sztywnego, giętkiego, szkła, plastyku, waty, drutu, gipsu, gliny, folii etc....
Kładę nacisk na pracę indywidualną, ale równie często zachęcam do współpracy, angażując dzieci w zadania zespołowe.

Agata Arcimowicz

Muzyka - raz w tygodniu

Podczas zajęć muzycznych dzieci przede wszystkim uwrażliwiają się na piękno jakim jest muzyka. Zajęcia zawsze rozpoczynają się od muzycznej pobudki - jest to czas, kiedy dziecko może się wyciszyć i wsłuchać w specjalnie wyselekcjonowaną muzykę klasyczną. Muzyczna rozgrzewka oraz ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne mają na celu uwrażliwianie dziecka na elementy muzyczne, jak i odczuwanie zmian charakteru utworu. Jest to tzw. aktywne słuchanie, podczas którego, aby odpowiednio zareagować ruchem na odbieraną muzykę, najpierw trzeba ją "zrozumieć". Kolejnym istotnym elementem zajęć jest kształcenie warsztatu śpiewania oraz rytmizowanie piosenek. W swoich zajęciach wykorzystuję metody Émile'a Jaques-Dalcroze'a oraz Edwina E.Gordona. Nieodłącznym elementem każdych zajęć jest dobra zabawa, dzięki której świat muzyki dla małego zucha staje się jeszcze bardziej ciekawy.

Natalia Klonowska

Psychopsoty – raz w tygodniu

Psychopsoty to zajęcia grupowe wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dzieci. Znaczna część zajęć poświęcona jest emocjom. Dzieci uczą się, jak je rozpoznawać u siebie i innych, w jakich sytuacjach mogą się pojawić, jak sobie radzić z daną emocją, jak ją okazywać i jak można pomóc innym podczas ich przeżywania. Pozostała część zajęć ma na celu: zintegrowanie dzieci w grupie przedszkolnej, rozwijanie współdziałania z innymi oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Ponadto dzieci ćwiczą umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijają świadomość własnego ciała. Program jest dostosowywany do aktualnych potrzeb grupy.

Urszula Kolęda

Religia – raz w tygodniu

Oraz zajęcia dodatkowo płatne:

Zajęcia taneczne – dwa razy w tygodniu

Zajęcia zostały skomponowane specjalne dla najmłodszych dzieci, które dopiero rozpoczynają swoja przygodę z tańcem. Dynamiczne choreografie bazują na połączeniu współczesnych form tanecznych takich jak pop, hip-hop oraz videoclip dance. Lekcje obejmują naukę podstawowych kroków tanecznych, wybranych elementów tańca klasycznego i jazzowego, ćwiczeń rozwijających koordynację oraz pamięć ruchową i przestrzenną. Podczas zajęć dzieci mają także możliwość ćwiczenia umiejętności improwizowania, zwiększają świadomość własnego ciała, uczą się płynności i izolacji ruchu. To najlepsza forma rozwoju fizycznego jak również stymulacji twórczej aktywności dziecka.

Marianna Dubacka